Regulament Campanie Moș MANAY

Campania Moș Manay este valabilă numai în restaurantele Manay, nu pentru comenzi online

Regulament  Campanie Moș MANAY

   Sc Anexim Com srl,cu sediul în București sect. 4, strada Drumul Binelui 237-239 înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/9284/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15574648, reprezentată prin dna Murteza Nicoleta, în calitate de administrator, organizează:

       Campania  Moș Manay

I. Durata campaniei Moș Manay

             14.12.2019ora 10:00 –  31.12.2019 ora 17:00

II. Drept de participare

            II.1.Vârsta minimă de participare obligatorie este de 18 ani împlinită până cel târziu la data achiziționării produselor.

II.2. Au drept de participare persoanele fizice care au achiziționat produsele Manay Chinese Food în valoare minima de 50 lei prin vânzare directă (la tejghea), în una din locațiile noastre din: Craiova, Timișoara și Suceava.

II.3. Nu pot participa la această campanie:

                a. asociații/acționarii, administratorii sau salariații  lanțului Manay Chinese Food, rudele de gradul I ale acestora și nici afinii acestora (soț/soție).

                b. clienții care comanda online prin serviciul de livrare la domiciliu/birou,

 de pe site-ul manay.ro, de pe alte site-uri partenere, sau prin comenzi telefonice.

III. Descrierea  și acordarea Premiilor  

III.1. In cadrul Campaniei Moș Manay vor fi acordate următoarele premii:

  1. 2 premii de 500 lei + card de fidelitate cu 10% discount;
  2. 5 premii de 200 lei + card de fidelitate cu 10% discount;
  3. 10 premii de 100 lei + card de fidelitate cu 10% discount;
  4. 20 premii de 50 lei + card de fidelitate cu 10% discount;
  5. 1000 buc carduri de fidelizare cu 10% discount;
  6.  O multime de Meniuri din produsele proprii.

III.2. Dupa achizitonarea produselor noastre in valoare de minim 50 lei, clientul are dreptul sa învârtă Roata cu premii o singura data . Tableta cu Roata va fi pusa la dispozitia clientului de către lucratorii Manay Chinese Food.

III.3. Câștigurile constând în Meniuri si Carduri de Fidelizare vor fi acordate pe loc conform premiului castigat.

III.4. Premiile  in bani – 500, 200, 100, 50 lei  se vor înmâna în maxim 24 h  din momentul   câștigării lor,  în cazul în care nu pot fi acordate pe loc. Se va completa un  Proces Verbal de predare/primire a premiului, doar în baza cărții de identitate/pașaport a câștigătorului, a dovezii premiului câștigat (foto la castigul afisat)  și a bonului fiscal aferent , iar clientul își va da acordul privind protectia datelor personale.

III.5. În momentul epuizării premiilor in bani, acestea vor fi înlocuite cu alte premii ( carduri fidelizare, sau meniuri din produse proprii)

IV. Informarea participanților

IV.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit în locațiile Manay Chinese Food  sau pe site-ul www.manay.ro

IV.2. Câștigurile de  la campania Moș Manay implică furnizarea unor date cu caracter personal care vor  utilizate de către organizator exclusiv în scopul derulării campaniei.

IV.3. . Prin acceptarea premiului câștigat, câștigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare și/sau fotografia/imaginea să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de catre Organizator în materiale tipărite sau în mediul online(site-uri proprii sau partenere, rețele de socializare etc), audio sau foto/video fără ca acesta (câștigătorul) să emită pretenții financiare față de organizator pentru realizarea acestor operațiuni.

V. Dispoziții finale

V.1. Prin participarea la Campania Moș Manay, participanţii acceptă și se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.

V.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonului/bonurilor de casă, în baza cărora au intrat în posesia premiului.

 V.3. În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul câștigat, acesta urmând a fi pus din nou în joc.

V.5. În cazul în care organizarea Campaniei  Moș Manay este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei Mos Manay.

                              VĂ DORIM MULT SUCCES !

Sc Anexim Com srl

Administrator

Nicoleta Murteza 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.